Stage opdrachten

Opdracht 1 PW 3/4 Leerjaar 1 werkproces 1.2 Het opstellen van een activiteitenprogramma

Opdracht 2 PW 3/4 Leerjaar 2 Gevorderd gedrag 

Opdracht 3 PW 3/4 Leerjaar 3 Expert-gedrag

Opdracht 4 PW 3/4 Examenjaar Uitsplitsingen kerntaak 1 en 2: 1.2 Stelt een activiteitenprogramma op 1.3 Maakt een plan van aanpak 2.4 Biedt het kind ontwikkelingsgerichte activiteiten aan en 2.5 Ondersteunt het kind bij vrije tijd

Opdracht 5 PW 3/4 Oudere kinderen. Leeftijd van 10, 11 en 12 jaar

Opdracht 6 PW 3/4 Kinderen in de leeftijd van 7, 8 en 9 jaar

Opdracht 7 PW 3/4 Kinderen in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar

Opdracht 8 PW 3/4 Vakantie-activiteitenprogramma opstellen

Opdracht 9 PW 4 Thema verzinnen en taken verdelen

Opdracht 10 PW 4 Vervolg opdracht 9. Uitvoering thema

Opdracht 11 PW 3/4 Vervolg opdracht 8 Vakantie-activiteitenprogramma uitvoeren

Opdracht 12 PW 3/4 Kerntaak 2 opvoeden en ontwikkelen van het kind. Uitsplitsing 2.4 biedt het kind ontwikkelingsgerichte activiteiten aan

Opdracht 13 PW 3/4 Kerntaak 2 opvoeden en ontwikkelen van het kind. Uitsplitsing 2.5 ondersteunt het kind bij werk, scholing en vrije tijd

Opdracht 14 PW 3/4 Buitenactiviteiten

Opdracht 15 PW 3/4 Bewijsstuk bij ontwikkellijn Creatief vermogen en leerlijn (re)creatief

Opdracht 16 PW 3/4 Bewijsstuk bij ontwikkellijn Reflecterend vermogen

Opdracht 17 PW 3/4 Competentie: Materialen en middelen inzetten en leerlijn Informatie verzamelen, ordenen en verstrekken

Opdracht 18 PW 3/4 Expertgedrag leerlijn Organiseren

Opdracht 19 PW 3/4 Kerntaak 2 Biedt het kind ontwikkelingsgerichte activiteiten aan

Opdracht 20 PW 3/4 Competentie: Presenteren

Opdracht 21 PW 3/4 Leerlijn methodisch handelen

Opdracht 22 PW 3/4 Leerlijn pedagogisch handelen

Opdracht 23 PW 3/4 Ondersteuning vakkennis en vaardigheden: Ontwikkelingspsychologie (Gericht op de zes ontwikkelingsgebieden)

Opdracht 24 PW 3/4 Bewijsstuk vakkennis en vaardigheden: Creativiteit/beeldende vorming en planmatig activiteiten aanbieden. Gang of lokaal versieren

Opdracht 25 PW 3/4 3e of 4e jaars. Aansluiting bij de punten op de website