Bijeenkomst 1

Kinderen en hun ontwikkeling op de bso

Trainingsmodule 

Presentatie pdf   Presentatie ppt

Bijlagen:

Casus

Opdrachtenkaartje

Huiswerkopdracht

Schema ontwikkelingsgebieden (voor alle bijeenkomsten)