Uitleg bij de website

Homepage

Welkom bij Samenspel op de BSO, een interactieve spelmethode voor pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang.

Je kunt op deze site allerlei leuke activiteiten en spellen vinden die je kunt uitvoeren op je eigen bso groep. Ook kan iedereen zelf leuke activiteiten toevoegen!!

Samenspel op de BSO, een interactieve spelmethode voor de buitenschoolse opvang

Alle activiteiten zijn gebaseerd op de principes ‘spelend leren’ en ‘lerend spelen’ en dus stimulerend voor (een specifiek deel van) de ontwikkeling van de kinderen. Voor elke activiteit is aangegeven welk ontwikkelingsgebied gestimuleerd wordt. Ook wordt in de beschrijving van de activiteiten aandacht besteed aan de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker, die bij de uitvoering van de activiteiten van belang zijn.

Bij het activiteitenboek hoort een handleiding, die je ook op deze site kunt vinden. In deze handleiding wordt achtergrondinformatie gegeven over de verschillende ontwikkelingsgebieden en interactievaardigheden, die in de activiteiten genoemd worden.

Je kunt op deze site allerlei leuke activiteiten en spellen vinden die je kunt uitvoeren op je eigen bso groep. Ook kan iedereen zelf leuke activiteiten toevoegen!!

Nieuws

Op de nieuwspagina van de site kun je nieuwsberichten vinden over de buitenschoolse opvang en 'Samenspel op de BSO'.

Het activiteitenboek

In dit activiteitenboek kun je allerlei leuke spellen en activiteiten vinden die je kunt uitvoeren op je eigen bso groep. Je kunt bladeren door het gehele aanbod of je kunt, in de zoekfunctie, selecteren op een aantal kenmerken waar de activiteit die jij zoekt aan moet voldoen. Je kunt in een zoekopdracht selecteren op de volgende kenmerken:

 • Ontwikkelingsgebied
 • Spelgebied
 • Locatie
 • Aantal kinderen
 • Leeftijd van de kinderen

Je kunt op 1 kenmerk selecteren, maar ook op meerdere kenmerken tegelijkertijd. Wanneer je een selectie in de kenmerken hebt gemaakt, krijg je een overzicht van alle activiteiten die aan jouw zoekcriteria voldoen. Als je eenmaal een activiteit hebt uitgekozen kun je de beschrijving heel makkelijk uitprinten.

Vind de perfecte activiteit voor jouw groep, door gebruik te maken van de zoekmachine bij het activiteitenboek

De activiteiten

Alle activiteiten zijn gebaseerd op de principes ‘spelend leren’ en ‘lerend spelen’ en dus stimulerend voor (een specifiek deel van) de ontwikkeling van de kinderen.

Bij elke activiteit wordt aangegeven welk(e) ontwikkelingsgebied(en) van de kinderen met de activiteit wordt gestimuleerd en op welke manier. Je kunt vervolgens op het ontwikkelingsgebied klikken, waarmee je wordt door gelinked naar de handleiding, waar meer informatie over het betreffende ontwikkelingsgebied wordt gegeven.

Je kunt op de onderstreepte onderwerpen klikken, waarmee je wordt door gelinked naar de handleiding, waar je achtergrond informatie over het betreffende onderwerp krijgt

Daarnaast wordt in dit online activiteitenboek aandacht besteed aan de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker, die bij de uitvoering van de activiteiten van belang zijn. In de beschrijving van de activiteiten wordt steeds aangegeven welke interactievaardigheden je kunt inzetten en op welke manier. Ook hierbij kun je, door te klikken op de interactievaardigheid, doorlinken naar de handleiding. Hier wordt dan meer informatie over de betreffende interactievaardigheid gegeven.

Profiel aanmaken

Je kunt op de site ook gratis een 'Samenspel op de BSO-profiel' aanmaken. Het hebben van een profiel breidt jouw gebruikersmogelijkheden op de website verder uit. Met een profiel kun je:

 • Activiteiten aan het activiteitenboek toevoegen
 • Reageren op activiteiten en opmerkingen plaatsen
 • Gebruikerswaardering aan activiteiten geven

Je kunt hier een profiel aanmaken!

Zelf activiteiten toevoegen

Er bestaat ook de mogelijkheid om zelf activiteiten toe te voegen op de website. Je moet hiervoor eerst (gratis) een profiel aanmaken. Wanneer je eigen profiel hebt, kun je zelf activiteiten plaatsen in het activiteitenboek.

Op je profielpagina kies je hiervoor voor 'Activiteit toevoegen'. Hier kun je de beschrijving van jouw activiteit invoeren. Houd je hierbij aan de voorgeschreven kopjes.

Wanneer je eigen profiel hebt, kun je zelf activiteiten plaatsen in het activiteitenboek!

Daarnaast moet je hierbij ook invoeren welke kenmerken jouw activiteit heeft: Welke ontwikkelingsgebied wordt met de activiteit gestimuleerd, bij welk spelgebied hoort hij, wat is de locatie waar de activiteit plaats vindt (binnen of buiten), met hoeveel kinderen kun je de activiteit doen en voor welke leeftijd is de activiteit geschikt? Op deze manier kan jouw activiteit ook in de zoekfunctie opgenomen worden.

Ook is het de bedoeling dat je in de beschrijving van de activiteit (speluitleg en spelbegeleiding) verwijzingen verwerkt naar de interactievaardigheden en ontwikkelingsgebieden die van toepassing zijn, op dezelfde manier als dat in de activiteiten van 'samenspel op de bso' is gedaan.

Wanneer je een activiteit hebt toevoegd, zal deze niet direct op de website verschijnen. Jouw activiteit zal dan eerst bekeken worden door 'samenspel op de bso' . Wij zullen de activiteit binnen enkele dagen op de website zetten.

De handleiding

In de handleiding wordt achtergrondinformatie gegeven over de aspecten voor kwaliteitsverbetering, gekoppeld aan de beschrijving van de activiteiten. Je kunt hier dus achtergrondinformatie vinden over de ontwikkelingsgebieden en de interactievaardigheden, die in de activiteiten worden genoemd.

In de handleiding wordt de ontwikkeling van het kind ingedeeld in 7 ontwikkelingsgebieden. Bij ieder ontwikkelingsgebied wordt globaal beschreven hoe de ontwikkeling op dat gebied verloop van 4 t/m 12 jaar en worden aanwijzingen gegeven over hoe dit ontwikkelingsgebied gestimuleerd kan worden. De ontwikkeling wordt hierbij steeds onderverdeeld in 3 leeftijdscategorieën, 4-6 jaar, 7-9 jaar en 10-12 jaar.

Je kunt in de handleiding achtergrondinformatie vinden over de ontwikkelingsgebieden van kinderen en de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers, waar in de activiteiten naar wordt verwezen

Daarnaast wordt in de handleiding achtergrondinformatie gegeven over de verschillende interactievaardigheden, die pedagogisch medewerkers kunnen en moeten inzetten in het werk op de buitenschoolse opvang. Hierbij worden ook aanwijzingen voor het in de praktijk brengen van deze vaardigheden.

Verder wordt in de handleiding informatie gegeven over het inrichten en gebruik van de ruimte, gebruik van adequaat spel- en ontwikkelingsmateriaal, groepssamenstelling binnen de buitenschoolse opvangvoorzieningen en veiligheidsaspecten.

Training en begeleiding

Bij het activiteitenboek is een trainingsmodule ontwikkeld. Het doel van deze training is om leidinggevenden van bso instellingen een instrument in handen te geven om pedagogisch medewerkers te ondersteunen bij hun inspanningen om de kwaliteit van de uitvoering van activiteiten te verhogen. De training bestaat uit de volgende vier bijeenkomsten:

 • Kinderen en hun ontwikkeling in de bso
 • Iedereen is anders
 • Spel en spelontwikkeling
 • Gebruik van de ruimte

Je kunt de bijeenkomsten, de bijbehorende presentaties en de bijlagen gratis downloaden.

Het doel van deze training is om leidinggevenden van bso instellingen een instrument in handen te geven om pedagogisch medewerkers te ondersteunen bij hun inspanningen om de kwaliteit van de uitvoering van activiteiten te verhogen

Daarnaast kun je hier 25 stageopdrachten downloaden, welke zijn ontwikkeld voor stagiaires PW3 en PW4. De opdrachten kunnen leerlingen en werkbegeleiders gebruiken tijdens de stage periode in de kinderopvang.