Samenspel op de BSO update

Het project, en dus de website, Samenspel op de BSO is nu bijna af. De activiteiten zijn geschreven en nu bijna allemaal op de website ingevoerd.

Momenteel kun je al 107 verschillende activiteiten en spellen in het activiteitenboek vinden!!

Ook de bijbehorende handleiding, met achtergrondinformatie over de ontwikkeling van kinderen tussen 4 en 12 jaar, aanwijzingen over hoe de ontwikkeling gestimuleerd kan worden en informatie over de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers, is voltooid en aan de website toegevoegd.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de afronding van het project. Zo zijn we druk bezig met de lay-out van de website, zoals het vormgeven van de teksten en het toevoegen van mooi en leuke foto's.

Verder is onlangs de pilot van de training die bij het project hoort afgerond. Samen met een groep BSO medewerkers zijn in Dordrecht en in Rotterdam de ontwikkelde trainingsbijeenkomsten uitgeprobeerd en geëvalueerd. Iedereen was heel enthousiast en we hebben veel nuttige feedback gekregen. Momenteel worden de bijeenkomsten aangepast aan de hand van de pilot.

Ook zijn we druk bezig met het ontwikkelen van stage opdrachten, gekoppeld aan de website. Dit worden opdrachten voor stagiaires van PW3 en PW4, die kunnen worden opgenomen in het opdrachtenmagazijn van ROC’s en kinderopvangorganisaties. De opdrachten zijn voor een groot deel geschreven en gaan de komende tijd door SDK kinderopvang worden uitgeprobeerd.

Neem vooral een kijkje op de rest van de site!