Ontwikkelingsstimulering

Bij ontwikkelingsstimulering gaat het om de dingen die je als pedagogisch medewerker doet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Daarvoor moet je het kind volgen in zijn ontwikkeling en aansluiten bij de behoeften en interesses van het kind. Hiervoor moet je niet alleen op de hoogte zijn van het ontwikkelingsverloop van kinderen. Je moet ook weten hoe je kinderen moet observeren. Die observaties zijn dan weer het uitgangspunt voor hoe je handelt. We noemen dit handelingsgericht observeren.

Volg het kind in zijn ontwikkeling en sluit aan bij zijn behoeften en interesses

Ontwikkelingsstimulering kan plaatsvinden door het wekken van interesse van kinderen voor nieuwe activiteiten of materialen en door met kinderen te praten over interessante onderwerpen of problemen. Ook het wijzen op nieuwe mogelijkheden in bestaande activiteiten of van bestaande materialen kan kinderen verder helpen in hun ontwikkeling. Het kind krijgt zo de gelegenheid zijn kennis en vaardigheden uit te breiden. Als pedagogisch medewerker kun je hierbij als rolmodel fungeren doordat je eerst zelf de activiteit uitvoert of het materiaal gebruikt of doordat je met de kinderen meespeelt. Je kan ook alleen de randvoorwaarden creëren door het kind een suggestie te doen voor een activiteit of hem te wijzen op (het gebruik van) materiaal. Het kind zal vervolgens door de activiteit te doen of het materiaal te gebruiken ontdekken welke nieuwe kennis of nieuwe vaardigheden hij opdoet. Wel is het van belang dat je oog houdt voor het eigen ontwikkelingstempo van ieder kind om te voorkomen dat een kind geforceerd wordt in zijn ontwikkeling.

Ontwikkelingsstimulering is dus:

  • Nieuwe activiteiten en materialen aanbieden die aansluiten bij de behoeften en interesses van een kind;
  • Wijzen op nieuwe mogelijkheden van activiteiten en materialen;
  • Oog houden voor het eigen ontwikkelingstempo van een kind.
  • Praten met kinderen over interessante onderwerpen of problemen