Handleiding

Ontwikkelingsgebieden

Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar blijven zich volop ontwikkelen. Met het oog op adequate begeleiding en het aanbieden van passende en uitdagende activiteiten op de bso, is het goed om inzicht te hebben in deze ontwikkeling. Daarbij gaan we uit van drie leeftijdsgroepen, namelijk: kinderen tussen 4 en 6 jaar, kinderen tussen 7 en 9 jaar en kinderen tussen 10 en 12 jaar. In dit hoofdstuk gaan we in op zeven ontwikkelingsgebieden, die we zullen toelichten voor de drie leeftijdgroepen.

     

Interactievaardigheden

Interactievaardigheden van jou als pedagogisch medewerker zijn van invloed op de kwaliteit van de kinderopvang. Als pedagogisch medewerker heb je veel interactie met de kinderen. Omdat interactie met een vierjarige heel anders zal verlopen dan met een twaalfjarige is het voor medewerkers in de buitenschoolse opvang erg belangrijk om over goede interactievaardigheden te beschikken. Je moet je namelijk aanpassen aan de leeftijd van het kind en die loopt in de buitenschoolse opvang veel meer uiteen dan bij de hele dagopvang. Maar je hebt niet alleen zelf interacties met kinderen, je beïnvloedt daarnaast ook de interacties tussen de kinderen onderling. Ook daarbij spelen de verschillen in leeftijd een grote rol. Wij gaan uit van zes interactievaardigheden, die we zullen toelichten.

Basale interactievaardigheden

Educatieve interactievaardigheden