Activiteit

Hollandse leeuwen

Vooraf

Trek op het plein 2 lijnen of maak gebruik van aanwezige geschikte grenzen die ver genoeg uit elkaar liggen zodat de groep van de ene lijn over kan lopen naar de andere en het kind dat hem is voldoende tijd heeft om iemand te pakken. Let op voldoende afstand achter de lijn! Stel de hele groep aan één kant op achter de lijn en leg het spel uit. Zorg hierbij dat de hele groep je goed kan verstaan.

Speluitleg 

Vertel de kinderen dat zij het spel “Hollandse Leeuwen” gaan spelen. Aan het begin van het spel staan alle spelers aan één kant van het veld, achter een (denkbeeldige) lijn. Eén kind, de leeuwen-vanger (tikker), staat in het midden van het veld. Wanneer de leeuwen-vanger "Hollandse Leeuwen" roept, rennen de spelers naar de overkant van het veld. De tikker moet de over rennende 'leeuwen' vangen door ze op te tillen. Hierbij moet de ‘Leeuw’ met het hele lichaam van de grond opgetild worden. Als dit lukt is de leeuw af en wordt hij de volgende ronde óók tikker. De over rennende groep wordt zo steeds kleiner en de groep vangers wordt steeds groter. De vangers mogen ook samenwerken om iemand op te tillen.

Zodra iedereen de overkant heeft bereikt óf is gevangen gaat de volgende ronde in en roept de tikker opnieuw "Hollandse Leeuwen!". Het spel is afgelopen zodra de laatste leeuw is gevangen (praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering).

Let er bij het uitkiezen van de tikker op dat je niet iemand neemt die zelf geen andere kinderen alleen op kan tillen. Je kan er ook voor kiezen hem zelf te zijn.

Spelbegeleiding

Speel het spel. Let bij het spelen als begeleider op het samenwerken tussen de kinderen. Samen kunnen ze ook grotere kinderen of volwassenen optillen. Doe als begeleider dus gezellig mee, kinderen vinden dit erg leuk. Vanuit deze positie kan je kinderen ook makkelijker stimuleren samen te werken om grotere kinderen op te tillen (begeleiden van interacties tussen kinderen). In het begin kan je zelf beginnen als tikker, dan kan je de gevangen kinderen vragen je te helpen om te laten zien hoe ze kunnen samenwerken, of kinderen samen een specifiek kind laten vangen (praten en uitleggen). Door het zelf voor te doen leg je op een fysieke manier uit. Later kan je zelf meedoen als begeleider waarbij de kinderen samen ook jou als begeleider kunnen optillen. Dit kan kinderen meer zelfvertrouwen geven: zij hebben daar toch maar mooi aan mee geholpen (ontwikkelingsstimulering).

Afsluiting

Het spel kan een paar keer achter elkaar gespeeld worden. Kondig aan wanneer je het laatste spel begint (structureren en grenzen stellen).

Geef kinderen bij het naar binnenlopen complimentjes over concrete zaken die zij goed hebben gedaan in de samenwerking zoals bijvoorbeeld: ‘knap dat jullie mij samen hebben kunnen optillen!’ (sensitieve responsiviteit). Bespreek het spel nog even na met de kinderen. Vonden ze het spel leuk? Vonden ze het leuk om leeuw te zijn? En om vanger te zijn? (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten en uitleggen). Houd de nabespreking kort (structureren en grenzen stellen), maar zorg wel dat kinderen kwijt kunnen wat ze kwijt willen (sensitieve responsiviteit).

Aanwijzingen voor gebruik van de ruimte

Let op dat er achter de lijnen nog mogelijkheid is om uit te rennen/ te remmen, zodat kinderen niet te hard tegen bijvoorbeeld een muur vlak achter de lijn aanrennen.

Aanwijzingen voor materiaalgebruik

Benodigd materiaal: Stoepkrijt voor het trekken van de lijnen indien nodig.

Omgang met risico’s

Hollandse Leeuwen is een spel dat vrij wild gespeeld kan worden. Om ongelukken en huilende spelers te voorkomen is het verstandig kinderen niet te veel losse dingen aan te laten hebben waar makkelijk aan getrokken wordt, als sjaal of losse jassen, dit scheelt weer knoopjes aanzetten na een heftig potje. Of het spel goed verloopt, is afhankelijk van de groep kinderen, de begeleiding en het spelterrein. Bij sommige groepen hebben de kinderen bij dit spel de grootste lol. Er zijn echter ook groepen waarbij het steeds maar weer leidt tot huilende kinderen. Indien dit gebeurt let op waar dit in zit. Doe een ronde niet mee en observeer. Let daarbij op hoe de kinderen andere kinderen optillen laten ze bijvoorbeeld de anderen na het optillen gewoon vallen of zetten ze elkaar voorzichtig neer en waar pakken ze de kinderen vast? Let daarnaast op hoe de kinderen zich gedragen als ze gepakt worden, beginnen ze bijvoorbeeld hard te trappen? Maak hierover veiligheidsafspraken met de groep. Hierbij kan je eventueel gebruik maken van de hieronder beschreven varianten om meer rust in het spel te brengen zoals alleen huppelen of hinkelen (structureren en grenzen stellen). Het spel is het beste te spelen op zacht gras.

Ontwikkeling

De kinderen spelen een vangspel waarbij de kinderen steeds van de ene lijn, over het veld, naar de andere lijn moeten zien te komen zonder gevangen te worden. Een kind is gevangen als de vanger het kind heeft opgetild, met de voeten van de grond (motorische ontwikkeling). Dit is best spannend (emotionele ontwikkeling). Het spel begint met 1 vanger, maar ieder kind dat gevangen wordt, mag ook vanger worden. Uiteindelijk zullen er steeds meer vangers zijn en minder ‘leeuwen’. Hierbij mogen de vangers ook samenwerken (sociale ontwikkeling).

Variatiemogelijkheden

Spel:

- Alleen optillen is niet voldoende. Het opgetilde kind moet 3-seconden in de lucht gehouden worden. Hulp van andere tikkers is soms onontbeerlijk.

- Spelers die de overkant bereikt hebben mogen niet meer getikt worden. Zij mogen ‘wel’ getikte spelers helpen als ze die kunnen benaderen van achter hun eindlijn.

- Tikkers mogen alleen huppelen

- Tikkers mogen alleen hinkelen

- Tikkers moeten in tweetallen handelen

- Tikkers mogen wel of niet krachten bundelen en renners insluiten

Leeftijd:

Het spel is voor alle leeftijdsgroepen te gebruiken en ook zeer geschikt voor een gecombineerde groep van 4 tot 12 jaar. Let hierbij wel op dat de jongste kinderen niet onder de voet gelopen worden. Laat de oudere kinderen dus ook rekening houden met de mogelijkheden van de jongste kinderen en hen helpen.

Let op dat er geen clubjes gevormd worden waardoor kinderen buiten de groep vallen, iedereen kan iedereen helpen. Let op dat de grootste of zwaarste kinderen niet altijd tot het laatste over moeten rennen, heb oog voor uiterlijke kenmerken die in dit spel kunnen maken dat ze buiten de groep vallen en probeer dit tegen te gaan in je begeleiding terwijl je zelf meedoet (sensitieve responsiviteit).

Achtergrondinformatie

-

Reageer

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen plaatsen.

Reacties (1)

MS224

5 years, 7 months geleden

Leuk spel

Gebruikerswaardering:

Ontwikkelingsgebied: Motorische ontwikkeling

Spelgebied: Sport en spel

Locatie: Buiten

Groepsgrootte: 10 - 40 kinderen

Leeftijd: 10 - 12 jaar

Door: SamenspelopdeBSO